Test CircleCount PRO now!
Login now

Not your profile? Login and get free access to your reports and analysis.

Tags

Sign in

No tag added here yet.
You can login on CircleCount to add some tags here.

Are you missing a tag in the list of available tags? You can suggest new tags here.

Login now

Do you want to see a more detailed chart? Check your settings and define your favorite chart type.

Or click here to get the detailed chart only once.

Shared Circles including Phi Thường Nguyễn

Shared Circles are not available on Google+ anymore, but you can find them still here.

The Google+ Collections of Phi Thường Nguyễn

117134743821363487847 has no public Google+ Collections yet.

Top posts in the last 50 posts

Most comments: 3

posted image

2014-12-22 12:41:38 (3 comments; 0 reshares; 24 +1s)Open 

Bác sĩ khám sức khỏe cho một ông lão để làm hợp đồng bảo hiểm. Ông lão có sức khỏe cực tốt làm cho Bác sĩ phải ngạc nhiên.
- Bác bao nhiêu tuổi ?
- 101 tuổi rồi con à.
Gỡ cặp mắt kính cận ra lau vội rồi đeo vào. Bác sĩ hỏi tiếp.
- Bác có hút thuốc và uống rượu bia không ?
- Không !
- Bác có hay thức khuya và cờ bạc gì không?
- Không ! Tôi sống rất lành mạnh.
- Bác có chơi bời, gái gú, phụ nữ gì không?
Ông cụ đỏ mặt và hơi lúng túng trả lời:
- Cũng .... không !
- Trời ạ. Thế tôi cũng không hiểu ông sống lâu như thế để làm gì nữa ???


Most plusones: 33

posted image

2015-05-26 07:10:48 (2 comments; 0 reshares; 33 +1s)Open 

"Hãy nhìn vào tương lai" - thích bài hát này :)

Latest 50 posts

posted image

2015-05-26 07:10:48 (2 comments; 0 reshares; 33 +1s)Open 

"Hãy nhìn vào tương lai" - thích bài hát này :)

"Hãy nhìn vào tương lai" - thích bài hát này :)___

posted image

2015-05-26 07:08:33 (0 comments; 0 reshares; 10 +1s)Open 

Thích bài hát này :)

Thích bài hát này :)___

posted image

2015-01-04 15:10:25 (1 comments; 0 reshares; 16 +1s)Open 

Đổi 10 cái hít đất lấy $20
Sờ mông 1 người đàn ông $200
Ăn cắp tiền của người vô gia cư $800
Và bỏ thứ mà bạn không biết là gì vào đồ uống người khác với $5000
Bạn dám???

Đổi 10 cái hít đất lấy $20
Sờ mông 1 người đàn ông $200
Ăn cắp tiền của người vô gia cư $800
Và bỏ thứ mà bạn không biết là gì vào đồ uống người khác với $5000
Bạn dám???___

posted image

2015-01-04 15:10:07 (0 comments; 0 reshares; 10 +1s)Open 

thằng này m khóc giả vờ à =))

thằng này m khóc giả vờ à =))___

posted image

2015-01-04 15:09:34 (0 comments; 0 reshares; 9 +1s)Open 

trời ơi trời ơi =)) nít quỷ nít quỷ nít quỷ nít quỷ =))

trời ơi trời ơi =)) nít quỷ nít quỷ nít quỷ nít quỷ =))___

posted image

2014-12-30 12:25:45 (1 comments; 0 reshares; 15 +1s)Open 

Thánh nào có link fb e ý ko <3

Thánh nào có link fb e ý ko <3___

posted image

2014-12-30 12:25:27 (1 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

 Giặt bắn cả mình 
Thật là... 

 Giặt bắn cả mình 
Thật là... ___

posted image

2014-12-30 12:24:59 (1 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

thánh cmnr :))

thánh cmnr :))___

posted image

2014-12-30 12:24:46 (1 comments; 0 reshares; 6 +1s)Open 

hay quá :3

hay quá :3___

posted image

2014-12-29 14:58:07 (0 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

nó giật mình nó lại cứa thật cho thì nhọ :))

nó giật mình nó lại cứa thật cho thì nhọ :))___

posted image

2014-12-29 14:57:52 (1 comments; 0 reshares; 14 +1s)Open 

em nay mà ăn thỳ ngọt nước nắm nhỉ

em nay mà ăn thỳ ngọt nước nắm nhỉ___

posted image

2014-12-29 14:57:32 (0 comments; 0 reshares; 6 +1s)Open 

hóng thánh giải thích hộ@@

hóng thánh giải thích hộ@@___

posted image

2014-12-29 14:56:43 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

đã test :v

đã test :v___

posted image

2014-12-22 12:41:38 (3 comments; 0 reshares; 24 +1s)Open 

Bác sĩ khám sức khỏe cho một ông lão để làm hợp đồng bảo hiểm. Ông lão có sức khỏe cực tốt làm cho Bác sĩ phải ngạc nhiên.
- Bác bao nhiêu tuổi ?
- 101 tuổi rồi con à.
Gỡ cặp mắt kính cận ra lau vội rồi đeo vào. Bác sĩ hỏi tiếp.
- Bác có hút thuốc và uống rượu bia không ?
- Không !
- Bác có hay thức khuya và cờ bạc gì không?
- Không ! Tôi sống rất lành mạnh.
- Bác có chơi bời, gái gú, phụ nữ gì không?
Ông cụ đỏ mặt và hơi lúng túng trả lời:
- Cũng .... không !
- Trời ạ. Thế tôi cũng không hiểu ông sống lâu như thế để làm gì nữa ???


Bác sĩ khám sức khỏe cho một ông lão để làm hợp đồng bảo hiểm. Ông lão có sức khỏe cực tốt làm cho Bác sĩ phải ngạc nhiên.
- Bác bao nhiêu tuổi ?
- 101 tuổi rồi con à.
Gỡ cặp mắt kính cận ra lau vội rồi đeo vào. Bác sĩ hỏi tiếp.
- Bác có hút thuốc và uống rượu bia không ?
- Không !
- Bác có hay thức khuya và cờ bạc gì không?
- Không ! Tôi sống rất lành mạnh.
- Bác có chơi bời, gái gú, phụ nữ gì không?
Ông cụ đỏ mặt và hơi lúng túng trả lời:
- Cũng .... không !
- Trời ạ. Thế tôi cũng không hiểu ông sống lâu như thế để làm gì nữa ???
___

posted image

2014-12-06 11:57:11 (2 comments; 0 reshares; 9 +1s)Open 

http://chatvl.com/v/155471?sub=s1
ăn nổi ko :))

http://chatvl.com/v/155471?sub=s1
ăn nổi ko :))___

posted image

2014-12-06 11:56:40 (1 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

http://chatvl.com/v/156344?sub=s1
ăn đj =))

http://chatvl.com/v/156344?sub=s1
ăn đj =))___

posted image

2014-12-06 11:55:46 (1 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

http://chatvl.com/v/156056?sub=s1 Giãy nảy lênnnnnnnnnnn

http://chatvl.com/v/156056?sub=s1 Giãy nảy lênnnnnnnnnnn___

posted image

2014-12-06 11:55:22 (0 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

Viet nam vui that , 

Viet nam vui that , ___

posted image

2014-12-06 11:54:32 (0 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

 quá hay !

 quá hay !___

posted image

2014-12-04 14:39:37 (1 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

http://chatvl.com/v/156056?sub=s1 Vãi cả test loa 

http://chatvl.com/v/156056?sub=s1 Vãi cả test loa ___

posted image

2014-12-04 14:38:40 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

Ngáo vl
http://chatvl.com/v/153852?sub=s1

Ngáo vl
http://chatvl.com/v/153852?sub=s1___

posted image

2014-12-04 14:37:38 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

hay hay :v
http://chatvl.com/v/155975?sub=s1

hay hay :v
http://chatvl.com/v/155975?sub=s1___

posted image

2014-12-04 14:37:14 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

Có ai ngờ =))
http://chatvl.com/v/155664?sub=s1

Có ai ngờ =))
http://chatvl.com/v/155664?sub=s1___

posted image

2014-12-04 14:36:25 (0 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

Rất tâm trạng 
http://chatvl.com/v/155877?sub=s1

Rất tâm trạng 
http://chatvl.com/v/155877?sub=s1___

posted image

2014-12-04 11:48:12 (0 comments; 0 reshares; 1 +1s)Open 

kỳ diệu quá

kỳ diệu quá___

posted image

2014-12-04 11:47:45 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

oan mới vl

oan mới vl___

posted image

2014-12-04 11:46:58 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

 cực chất !

 cực chất !___

posted image

2014-12-04 11:46:16 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

đây là con đường nhanh nhất để gặp các cụ..

đây là con đường nhanh nhất để gặp các cụ..___

posted image

2014-12-04 04:09:43 (0 comments; 0 reshares; 7 +1s)Open 

cái moè gì thế =))

cái moè gì thế =))___

posted image

2014-12-04 04:09:14 (0 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

hay quá =_))

hay quá =_))___

posted image

2014-12-04 04:08:07 (0 comments; 0 reshares; 6 +1s)Open 

nhìn như cái bàn thờ ông thần tài

nhìn như cái bàn thờ ông thần tài___

posted image

2014-12-04 04:06:55 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

Mata - cầu thủ nổi tiếng thế cơ mà :v

Mata - cầu thủ nổi tiếng thế cơ mà :v___

posted image

2014-12-03 14:40:02 (0 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

ACE CẨN THẬN NHA !

ACE CẨN THẬN NHA !___

posted image

2014-12-03 14:39:00 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

k thể tin nổi :v

k thể tin nổi :v___

posted image

2014-12-03 14:37:51 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

Cười đau cả bụng :)

Cười đau cả bụng :)___

posted image

2014-12-03 14:34:40 (0 comments; 0 reshares; 1 +1s)Open 

hãy lắp camera an ninh để biết mình đã bị mất đồ như thế nào...

hãy lắp camera an ninh để biết mình đã bị mất đồ như thế nào...___

posted image

2014-12-03 14:32:50 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

quá ảo luôn 

quá ảo luôn ___

posted image

2014-12-03 12:08:26 (0 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

kinh vồn

kinh vồn___

posted image

2014-12-03 12:07:57 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

chết cười vì thằng này

chết cười vì thằng này___

posted image

2014-12-03 12:07:32 (0 comments; 0 reshares; 1 +1s)Open 

Đau bụng
 =))

Đau bụng
 =))___

posted image

2014-12-03 12:07:06 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

Huấn luyện viên gym tận tình

Huấn luyện viên gym tận tình___

posted image

2014-12-03 12:06:28 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

Mấy kon này nứng cmnr . 

Mấy kon này nứng cmnr . ___

posted image

2014-12-03 10:36:20 (0 comments; 0 reshares; 0 +1s)Open 

thánh ăn gì để em cúng

thánh ăn gì để em cúng___

posted image

2014-12-03 10:35:50 (0 comments; 0 reshares; 1 +1s)Open 

ảo vồn

ảo vồn___

posted image

2014-12-03 10:34:25 (1 comments; 0 reshares; 0 +1s)Open 

bọn nó nói cũng có lý đấy

bọn nó nói cũng có lý đấy___

posted image

2014-12-03 10:33:45 (0 comments; 0 reshares; 2 +1s)Open 

anh cầm xẻng cân team :))

anh cầm xẻng cân team :))___

posted image

2014-12-03 07:03:23 (0 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

vâng... anh ấy tỉnh bơ như cây cơ..........

vâng... anh ấy tỉnh bơ như cây cơ..........___

posted image

2014-12-03 07:02:59 (0 comments; 0 reshares; 5 +1s)Open 

Khả năng của con người là vô tận

Khả năng của con người là vô tận___

posted image

2014-12-03 07:02:20 (0 comments; 0 reshares; 4 +1s)Open 

 chơi như vậy vui ghê

 chơi như vậy vui ghê___

posted image

2014-12-03 07:01:01 (0 comments; 0 reshares; 3 +1s)Open 

THẰNG VỢ NÓ CHẮC CŨNG PHẢI ĐẸP TRAI LẮM ĐÂY :))

THẰNG VỢ NÓ CHẮC CŨNG PHẢI ĐẸP TRAI LẮM ĐÂY :))___

Buttons

A special service of CircleCount.com is the following button.

The button shows the number of followers you have directly on a small button. You can add this button to your website, like the +1-Button of Google or the Like-Button of Facebook.


You can add this button directly in your website. For more information about the CircleCount Buttons and the description how to add them to another page click here.

Phi Thường NguyễnCircloscope